Video hướng dẫn an toàn trong lao động

Một bình chữa lửa có thể cứu được mạng sống và tài sản, nhưng quý vị phải dùng đúng cách. Dưới đây là một số thông tin quan trọng cho quý vị biết cách thức, và một số mẹo giúp thoát hiểm khẩn cấp.