Áo phản quang

Áo phản quang 3M kiểu 2

HTX Nhật Quang cung cấp các loại áo phản quang phù hợp với người lao động ở môi trường thiếu ánh sáng , giúp đảm bảo an toàn lao động.