Dự án thành lập Khóa huấn luyện “Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng và làm việc trên cao”

Trong 2 ngày 14-15/9/2013, Unicons đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn Công nghệ môi trường và ATVSLĐ tổ chức Khóa Huấn luyện “Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng và làm việc trên cao” tại trụ sở chính của Công ty. Đối tượng tham gia khóa học gồm có các giám sát an toàn, an toàn viên công tác tại nhiều công trình khác nhau.

Sử dụng thiết bị nâng và làm việc trên cao là những công tác phố biến trong thi công xây dựng. Do đó, Công ty đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo về công tác này. Ngoài các chuyên đề đào tạo nội bộ, Unicons cũng trang bị những kỹ năng chuyên môn, quy định pháp luật hiện hành cho các CBNV, qua đó nâng cao khả năng kiếm soát rủi ro và bảo vệ người lao động khỏi tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

DaotaoAT_CT

Tổng quan lớp học

Buổi huấn luyện tập trung vào các nội dung chính như: Qui định pháp luật hiện hành về an toàn với thiết bị nâng và làm việc trên cao; cách nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro đối với thiết bị nâng và làm việc trên cao (chú trọng với các công trình nhà xưởng sửa chữa và xây mới); cách kiểm tra thực tế đối với các thiết bị nâng và các thiết bị an toàn phục vụ công tác làm việc trên cao; phương pháp xử lí sự cố khi có tai nạn xảy ra theo quy định pháp luật.

 DaotaoAT_VPUNC

Huấn luyện về an toàn xe nâng tại công trình

Thông qua việc thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về an toàn, Unicons hướng tới mục tiêu liên tục cải tiến hệ thống quản lý và nâng cao văn hóa an toàn của công ty. Đây cũng là một phần trong tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007 mà công ty hiện đang áp dụng.