Dự án đào tạo về các Quy trình OHSAS

Tháng 6/2013, Phòng HSES Unicons đã triển khai chương trình đào tạo “Quy trình OHSAS” cho các Ban chỉ huy Công trình của Unicons.

 

Chương trình huấn luyện tập trung vào các quy trình làm việc an toàn như: cấp phép công tác, họp nhóm, đánh giá quản lý rủi ro, kiểm tra thiết bị điện, làm việc trên cao, lắp dựng giàn giáo, xử lý sự cố khẩn cấp…

 

Hopdinhkyantoan

Huấn luyện Quy trình OHSAS Cho Ban Chỉ huy C15B

 

OHSAS 18001:2007 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp được  được xây dựng dựa trên phương pháp luận PDCA: Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến. Unicons đã ứng dụng linh hoạt và phù hợp tiêu chuẩn này vào hệ thống quản lý tích hợp của Công ty từ năm 2010 nhằm đem lại hiệu quả trong quản lý ATLĐ trên toàn Công ty.

 

Một số hình ảnh về công tác an toàn:

 

kiemtracaudinhky

Huấn luyện an toàn hàng tuần

kiemtrahethongdien

Kiểm tra cẩu định kỳ

Hopdinhkyantoan

Kiểm tra hệ thống điện của cẩu tháp