Bình cứu hỏa CO2 MT3 3kg

Bình Chữa cháy Khí CO2 MT3 3kg

Bình cứu hỏa CO2 MT3 3kg, sản xuất tại Trung Quốc, chữa cháy chất rắn, lỏng, khí và chữa cháy điện. không chữa cháy được kim loại cháy, hồ quang, và một số chất giàu oxy.