Công ty bạn, nhà bạn đã có bình chữa cháy chưa?

Bình chữa cháy, hay bình cứu hỏa là một thiết bị phòng cháy chữa cháy hoạt động được sử dụng để dập tắt hoặc kiểm soát những đám cháy nhỏ, thường trong các tình huống khẩn cấp. Bình cứu hỏa không được sử dụng cho các đám cháy quá lớn và vượt tầm kiểm soát, chẳng hạn như các đám cháy cao lên tận trần nhà, gây nguy hiểm cho người sử dụng (ví dụ, không có lối thoát hiểm, khói, nguy cơ cháy nổ…) hoặc nếu không thì phải có sự can thiệp của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Thông thường, một bình chữa cháy là một khối hình trụ cầm tay chứa các tác nhân có thể được phun ra để dập tắt lửa.

ban binh cuu hoa chat luong

Bình chữa cháy, bình cứu hóa và phụ kiện

Tại Việt Nam, bình chữa cháy trong tất cả các tòa nhà so với hộ gia đình thì thường được kiểm tra  bởi dịch vụ phòng cháy chữa cháy ít nhất hàng năm. Một số điều luật yêu cầu dịch vụ thường xuyên hơn cho các bình cứu hỏa. Người ta luôn có một tấm thẻ gắn lên bình cứu hỏa để chỉ rõ các loại dịch vụ được cung cấp (kiểm tra hàng năm, nạp bình cứu hỏa, bình cứu hỏa mới).

Vì vậy, bình cứu hỏa hết sức quan trọng trong trong công tác phòng cháy chữa cháy vì nó có tính kịp thời, nhanh gọn và dễ sử dụng cho mọi người, có khả năng dập tắt đám cháy nhỏ, ngăn cho đám cháy nhỏ bùng phát, bảo vệ được của cải và tính mạng của con người. Doanh nghiệp hay hộ gia đình nếu không muốn hàng hóa và của cải bị kết thúc trong một đám cháy thì hãy mua bình cứu hỏa ngay. Tại Bảo Hộ Việt Nam, chúng tôi luôn có hàng để phục vụ quý khách. Không những thế còn nhận nạp bình và cung cấp thêm một số phụ kiện cho bình cứu hỏa cũng như công tác phòng cháy chữa cháy. Nếu không trang bị bình chữa cháy thì bạn sẽ bị phạt đấy!