Quan tâm đến công tác ATLĐ tại các dự án

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 là đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, ngành nghề chính là xây dựng các công trình giao thông, đây là ngành nghề tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động. Nhận thức được vấn đề này nên trong thời gian qua Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, Tổng công ty đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tập huấn tại hiện trường, nhắc nhở các đơn vị trong công tác xây dựng nhà ở, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường, nhất là tại các dự án trọng điểm như gói thầu số 1, số 5, đường nối Nội Bài – Nhật Tân, Gói 3 cầu Nhật Tân, dự án cầu Đông Trù, dự án xây dựng đường vành đai 3 Hà Nội, dự án cầu Sông Hồng – Sông Lô thuộc dự án đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai, dự án cầu Bến Thủy 2, Dự án cầu Nguyễn Tri Phương, Hòa Phước, Cổ Cò – Thành phố Đà Nẵng, dự án cầu Cửa Đại – Quảng nam, dự án cầu Ván – Bến Tre, dự án cầu Giá Rai – Bạc Liêu, dự án cầu Năm Căn – Cà Mau…

s_DaSongHongSongLoT4(9)

Đoàn kiểm tra công tác ATLĐ của Tổng công ty đang làm việc tại bờ Bắc dự án cầu sông Hồng (Ảnh Cienco4).

Tổng công ty cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, các Ban điều hành dự án và người lao động tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Các công ty thành viên cũng đã quan tâm và có sự đầu tư nhất định trong công tác bảo hộ lao động như: thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, lựa chọn và bố trí cán bộ làm chuyên trách hoặc bán chuyên trách về bảo hộ lao động, mua sắm đầy đủ trang bị phòng hộ lao động cá nhân cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động… nhằm cải thiện điều kiện lao động, hạn chế đến mức tối đa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp xẫy ra đối với người lao động.

Ngoài việc thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị về công tác đảm bảo ATLĐ, Tổng công ty đã thường xuyên tổ chức các đợt kiềm tra về an toàn lao động và đời sống công nhân trên các công trường. Qua kiểm tra đã phát hiện và nhắc nhở kịp thời những thiếu sót của các đom vị trong công tác bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đồng thời thông báo đến từng đơn vị về tinh hình thực hiện và chỉ đạo khắc phục các tồn tại.

Nhờ làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ nên trong năm qua Tổng công ty không để xẩy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tăng trưởng ổn định của Tổng công ty trong thời gian vừa qua.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới Tổng công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đển người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đoàn thể ở các đơn vị để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATVSLĐ – PCCN, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người lao động. Đồng thời, Tổng công ty cũng sẽ trang bị đầy đủ trang bị phòng hộ lao động cá nhân cho người lao động,chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, cũng như kịp thời khen thưởng các cá nhân và đơn vị có thành tích trong công tác ATV SLĐ-PCCN