Triển khai dự án an toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao ở Việt Nam

Sáng 12/6/2012, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Lễ khai trương và ký kết Văn kiện Dự án “An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam”.

Đối tượng thụ hưởng của dự án sẽ là những người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người lao động, người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực kinh tế phi chính thức và nông thôn tại 5 tỉnh (Bắc Kạn, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Đồng Nai).

U3

Đại diện Lãnh đạo các bên tham dự Lễ khai trương và Ký kết Văn kiện Dự án: Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Minh Huân;

u4

Lãnh đạo Cục ATLĐ; Giám đốc ILO Hà Nội Ông và Ông Ozawa đại diện Nhà tài trợ Nhật Bản và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Tại Hội thảo quốc gia về “An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam”, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết tai nạn lao động tại Việt Nam có xu hướng tăng nhanh, từ 840 vụ (năm 1995) lên 3.405 vụ năm 2000 và 6.154 vụ trong năm 2011. Tử vong do tai nạn lao động cũng tăng từ 264 người năm 1995 lên 406 người năm 2000 và tới 574 người năm 2011.

Đặc biệt tai nạn lao động nghiêm trọng đang xảy ra nhiều trong xây dựng, khai thác khoáng sản, trong sản xuất, sử dụng hóa chất làm thiệt hại nhiều về người và của, ảnh hưởng đến gia đình, doanh nghiệp và xã hội… Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa quan tâm đúng mức đối với công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, người lao động chưa có ý thức tự bảo vệ mình tránh khỏi những rủi ro, tai nạn.
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết, trong 3 năm thực hiện (2012-2014), Dự án sẽ tập trung vào hai mục tiêu cụ thể: nâng cao việc thực thi các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động trong những ngành có nguy cơ cao trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động lần thứ hai; hạn chế, phòng ngừa những mối nguy cơ và độc hại do amiăng và các hóa chất khác gây ra đối với sức khỏe của người lao động trên cơ sở phối hợp vớí Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới.
Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện mục tiêu ATVSLĐ trong các ngành có nguy cơ cao thuộc Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2011-2015 và nâng cao năng lực của người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức đại diện của họ trong việc phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; bảo vệ người lao động trong nhóm dễ bị tổn thương thông qua các công cụ tập huấn có sự tham gia của ILO và cải thiện hệ thống báo cáo tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp trên cơ sở phối hợp với Hệ thống bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp quốc gia./.